main content

post area

شما هم اکنون می توانید این آهنگ جدید را در سایت فرهنگی، مرجع موسیقی ریتمیک دانلود کنید و نظرات خود را برای این اثر بیان کنید.

شب که آرم تر از پلک تو را می بندد با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست

اینکه پیوست به هر رود که دریا شد از تو گر موج نگیرد به خدا دریا نیست

تو گمی در منو من در تو گمم باور کن جز در این شعر

نشان و اثری از ما نیست ماجرای من تو باور باورها نیست

ماجرایست که در حافظه دنیا نیست نه دروغیمو نه رویا نه خیالیم

نه هم ذات عشقیم که بر آینه ها پیدا نیست شب که آرم تر از پلک تو را می بندد

با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست منو تو ساحل و دریایه همیم

اما نه ساحل اینقدر که در فاصله با دریا نیست

با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست منو تو ساحل و دریایه همیم

اما نه ساحل اینقدر که در فاصله با دریا نیست

متن آهنگ تیتراژر سریال زعفرانی از مهران مدیری همراه مهیار علیزاده

شب که آرم تر از پلک تو را می بندد با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست

اینکه پیوست به هر رود که دریا شد از تو گر موج نگیرد به خدا دریا نیست

تو گمی در منو من در تو گمم باور کن جز در این شعر

نشان و اثری از ما نیست ماجرای من تو باور باورها نیست

ماجرایست که در حافظه دنیا نیست نه دروغیمو نه رویا نه خیالیم

نه هم ذات عشقیم که بر آینه ها پیدا نیست شب که آرم تر از پلک تو را می بندد

با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست منو تو ساحل و دریایه همیم

اما نه ساحل اینقدر که در فاصله با دریا نیست

با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست منو تو ساحل و دریایه همیم

اما نه ساحل اینقدر که در فاصله با دریا نیست

دانلود تیتراژ سریال زعفرانی از مهران مدیری همراه مهیارعلیزاده

برچسب ها