main content

post area

شما هم اکنون می توانید این آهنگ جدید را در سایت فرهنگی، مرجع موسیقی ریتمیک دانلود کنید و نظرات خود را برای این اثر بیان کنید.

بیدارم کن

بیدارم کن از کابوسی که دم به دم با من میاد

بیدارم کن از تصویر یه برگ سبز تو چنگ باد

بیدارم کن از این وحشت.. بیدارم کن..

فانوسم باش

فانوسم باش تو تاریکی که لحظه لحظه با منه

فانوسم باش وقتی این شب ستاره ها میشکنه

فانوسم باش تو این غربت نازنینم

با من باش

آغاز تو …صدای تو صدای شهر بی صداست

لبخند تو ..خلاصه ی ترانه هاست

دستای تو… برای زخم من دواست

بیدارم کن..

منو ببر که خسته ام

که خسته از سیاهی

منو ببر به سمت صبح

من و ببر به سمت نور

به سمت نور..

بیدارم کن

بیدارم کن از کابوسی که دم به دم با من میاد

بیدارم کن از تصویر یه برگ سبز تو چنگ باد

بیدارم کن از این وحشت.. بیدارم کن..

متن آهنگ تیتراژ سریال مدینه از مرتضی اسکندری

بیدارم کن

بیدارم کن از کابوسی که دم به دم با من میاد

بیدارم کن از تصویر یه برگ سبز تو چنگ باد

بیدارم کن از این وحشت.. بیدارم کن..

فانوسم باش

فانوسم باش تو تاریکی که لحظه لحظه با منه

فانوسم باش وقتی این شب ستاره ها میشکنه

فانوسم باش تو این غربت نازنینم

با من باش

آغاز تو …صدای تو صدای شهر بی صداست

لبخند تو ..خلاصه ی ترانه هاست

دستای تو… برای زخم من دواست

بیدارم کن..

منو ببر که خسته ام

که خسته از سیاهی

منو ببر به سمت صبح

من و ببر به سمت نور

به سمت نور..

بیدارم کن

بیدارم کن از کابوسی که دم به دم با من میاد

بیدارم کن از تصویر یه برگ سبز تو چنگ باد

بیدارم کن از این وحشت.. بیدارم کن..

دانلود تیتراژ سریال مدینه از مرتضی اسکندری